Skip to main content

- först med nyheter om medicin

HER2-PET-undersökning ger en mer träffsäker diagnostik än biopsi vid HER+ bröstcancer

Henrik Lindman

Undersökning med PET-kamera efter att patienten får en dos små proteiner laddade med radioaktiva ämnen, affibodies, ger en snabbare och säkrare diagnos vid aggressiv HER2-positiv bröstcancer jämfört med biopsi.

Det visar en fas-2 studie vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.

– Trenden är helt klar, metoden med PET-kameran (HER2-PET) är snabbare och ger en mer träffsäker diagnostik än biopsi, säger forskar och överläkare Henrik Lindman.

Affibodies är molekyler som kan användas vid diagnostik och behandling av olika former av sjukdomar. Genom att variera molekylernas bindningsyta kan de skräddarsys för att fästa vid ett målprotein.

– Affibodymolekyler bygger på en uppfinning från KTH och vi har drivit projekt tillsammans under nästan tio år. Patienter får proteiner som laddats med radioaktiva ämnen, och då de fäster på vävnader med HER2-receptorer kan upptagsvärdet i tumören mätas med PET-kamera. Vi har tidigare gjort två mindre studier som visat att metoden med HER2-PET sannolikt kan ersätta biopsimetoden. I denna studie skulle vi äntligen skulle få svar på hur bra de är i praktiken, säger Henrik Lindman

Metoden fungerar brett

Målet för studiens var att utvärdera affibody-molekylen 68Ga-ABY-025 effekt för kvantifiering av HER2-status i solida tumörer med hjälp av PET/CT. Forskarna ville också följa behandlingsresponsen vid både primär bröstcancer (PBC)och metastaserad bröstcancer (MBC). 

40 kvinnor som diagnosticerats med PBC eller MBC med hjälp av biopsiprov ingick i studien. 19 hade PBC och 21 MBC. Biopsiresultatet var HER2-positivt hos 31 patienter, borderline HER2-positivt hos 3 och HER2-negativt hos 6. Under studien fick alla patienter HER2-inriktad behandling med eller utan cytostatika, förutom en patient i den HER2-negativa gruppen som endast fick cytostatika.

Initialt gjordes biopsier från valda tumörer och skanning med 68Ga-ABY-025 PET/CT, 18F-FDG PET/CT. Kroppen avbildades från skallen till låren.

– Vi förstod att nyttan av metoden skulle skilja sig mellan grupperna och för obehandlade kunde man förvänta sig att behandlingen skulle bita lite bättre. För de med MBC var det intressanta att kartlägga de olika organen och se om det gick att hitta alla områden med behandlingsbara tumörer. Ju fler behandlingar patienten fått tidigare, ju troligare är det att tumörcellerna hunnit bli resistenta trots att de hade kvar receptorer på cellytan, säger Henrik Lindman.

– HER2-PET-metoden visade sig fungera för både nydiagnostiserade och tidigare behandlade patienter, men lägre PET-nivåer krävdes för effekt hos nydiagnostiserade patienter.

 Smidigt för läkare och patient

Sex av patienterna i studien var HER-2 negativa. Vi visste vi skulle kulle ha många bordelinefall, kvinnor som uppfattas som HER2-negativa men kanske i själva verket är HER2-positiva, säger Henrik Lindman.

– Vi hade flera med spridd cancer som fått återfall och tidigare varit HER2-positiva, och innan biopsin visste vi inte om tumören ändrat sig.

Biopsin gick till central analys på Karolinska Institutet, och det visade sig att det centrala utlåtandet kunde skilja sig från det tidigare.

– En annan aspekt är att många patienter har ett heterogent upptag, vissa metastaser kan vara positiva, andra negativa. Det är ett fenomen som ställer till det då kvinnorna behöver två olika sorters behandling, säger Henrik Lindman

Oväntat nog fann forskarna att metoden med HER2-PET och biopsimetoden visade olika HER2-resultat i flera av tumörerna. De frågade sig själva vilken metod som säkrast kunde avgöra om patienten hade nytta av anti-HER2 behandlingen och resultatet pekar på att HER2-PET var bättre.

– Biopsi är bra för att se om tumören är hormonkänslig eller ej, för att då kunna följa upp med andra analyser av intresse. Samtidigt är biopsi besvärligt, inte minst för patienterna, det är enklare och snabbare avbilda med HER2-PET. Kan vi ersätta en del av biopsierna är det smidigt för både läkare och patient. HER2-baserade avbildningsverktyg kan ge en lösning i situationer där biopsier inte kan utföras säkert eller när biopsiresultaten är inkonsekventa, säger Henrik Lindman.

Fler studier på gång

Efter två behandlingscykler med HER-2 riktade terapier upprepades F-18 FDG PET/CT-skanningar för att se förändringar i metabolismen - ett mått på hur mycket glukos tumörceller använder för tumörens tillväxt. Upptagsvärden av radiospårämnet 68Ga ABY-025 i måltumörerna jämfördes med biopsiresultaten och med FDG-PET/CT-förändringar i metabolismen före och efter behandling.

Baslinjeupptagsnivåer av radiospårämnet korrelerade signifikant med tumörsvar som observerades på FDG-PET-skanningar, särskilt hos patienter med metastaserande sjukdom. Metabol respons på behandling var tydligare vid PBC än vid MBC. Metabol respons visade sig i en multivariataanalys ha ett positivt samband med antalet tidigare behandlingar och ett negativt samband med upptaget av 68Ga-ABY-025, men inte med HER2-status från biopsi. 

– Just nu pågår studier i Stockholm där samma metod använts för tio HER2-negativa patienter. Forskarna vill se om det finns något samband mellan läkemedlet Enhertu och upptaget, och de första resultaten är väldigt spännande, säger Henrik Lindman.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson