Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Breddinförande av teledermatoskopi på Stockholms vårdcentraler har gett snabb effekt

I våras införde samtliga vårdcentraler i Stockholms län undersökning med teledermatoskopi för bedömning av hudcancer. Nu visar aktuell statistik från Karolinska universitetssjukhuset att ledtiderna för operation av misstänkta allvarliga hudförändringar är kortare än på sjukhusen och vårdvalens vårdgivare.

Nationellt införande av teledermatoskopi rekommenderas sedan några år tillbaka i Nationella vårdprogrammet för melanom, och arbetssättet pågår i flera regioner. I Stockholms län började metoden successivt att införas 2021, och sedan våren 2023 finns teledermatoskopi tillgängligt på samtliga vårdcentraler i länet. I första hand inriktar man sig på malignt melanom.

- Avsikten är att upptäcka melanom tidigt och få en snabb handläggning, säger Hanna Eriksson onkolog och överläkare vid Enheten för huvud-hals-, lung- och hudcancer, Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset samt docent i onkologi vid institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet, något som enlig färsk statistik från Karolinska universitetssjukhuset redan har gett resultat.

En genomgång har gjorts av samtliga remisser som skickades för granskning av misstänkta hudförändringar från november 2022 till och med maj 2023 och 172 remissvar, där operation av misstänkt melanom rekommenderats, har analyserats. Resultaten visar att 25 procent av samtliga patienter som undersökts och behandlats på vårdcentralerna i snitt opererades fem dagar efter sitt besök på vårdcentralen. Patienter som opererades på sjukhus och via vårdval fick vänta i åtta respektive tio dagar.

- Den största vinsten med kortare handläggning handlar om sekundärprevention. Att cancern upptäcks och opereras tidigt är avgörande för prognosen, säger Hanna Eriksson.

Kunskapen om melanomdiagnostik stärks

Genom införandet av teledermatoskopi skickas dermatoskopibilder av misstänkta hudförändringar till hudspecialist för bedömning. Svaren brukar komma inom några dagar. Mindre och lättillgängliga hudförändring kan läkaren på vårdcentralen operera bort, medan mer komplicerade melanommisstänkta förändringar opereras av hudspecialister eller plastikkirurger .

- Förutom att tiden till diagnos och operation effektiviseras, innebär införandet även att kunskapen om melanomdiagnostik stärks i alla led, både genom den kliniska handläggningen med återkoppling från hudspecialister till vårdcentralerna, men även genom utbildningar som sker i samband med breddinförandet av teledermatokopi, säger Hanna Eriksson.

Hon understryker dock att om ett malignt melanom har konstaterats  krävs att en hudspecialist eller plastikkirurg gör ytterligare en operation, inklusive sentinel node.

En fördubbling av malignt melanom

Under 2000-talet har antalet fall av malignt melanom fördubblats. Bara i Stockholms diagnosticeras cirka 800 personer med malignt melanom eller in situ-melanom varje år. Som onkolog har Hanna Eriksson under åren sett ett ökat inflöde av patienter.

-Tanken med teledermatoskopi är att patienter ska slippa hamna på onkologen, säger hon.

Hanna Eriksson menar att det fortfarande finns potential att effektivisera förfarandet genom att patienterna får en snabb tid till vårdcentralen och att fler primärvårdsläkare lär sig operera och göra bedömningar av teledermatoskopi.

-Det är en rutinoperation som fler primärvårdsläkare skulle kunna utföra, säger hon. 

Viktigt i hela vårdkedjan

Systemet i hela vårdkedjan måste upprätthållas kontinuerligt och det behövs också fler hudläkare som är specialiserade på cancer som kan granska de bilder som skickas in från vårdcentralerna.

Sedan flera år har olika utbildningsinsatser gjorts och görs fortfarande både för primärvården och för hudspecialister, och RCC Stockholm Gotland stödjer även forskning där man studerar hur hudläkare reagerar och agerar om de får stöd av AI vid teledermatoskopi jämfört med utan. AI kommer att introduceras i sjukvården alltmer.

-Meningen med teledermatoskopi är att det ska vara rutin i det vardagliga arbetet på vårdcentralerna och att överlevnaden i malignt melanom därigenom kommer att öka, säger Hanna Eriksson.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson