Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Tripletten visar effekt vid BRAFV600-muterat melanom med CNS-metastaser

Behandling med Tecentriq (atezolizumab) plus Zelboraf (vemurafenib) och Cotellic (cobimetinib) resulterar i intrakraniell aktivitet hos patienter med BRAFV600-muterat melanom med metastaser i centrala nervsystemet (CNS).

Detta visar data från fas II-studien TRICOTEL. Studien är en multicenter, öppen, enkelarmad, fas II-studie utförd i två kohorter: en BRAFV600 vildtypskohort och en BRAFV600 mutationspositiv kohort. De inkluderade patienterna var 18 år eller äldre och hade tidigare obehandlat metastaserande melanom, hjärnmetastaser på fem millimeter eller mer i minst en dimension och en prestationsstatus för Eastern Cooperative Oncology Group på två eller mindre.

Patienter i BRAFV600 vildtypskohorten fick intravenöst atezolizumab (840 mg, dag ett och 15 i varje 28-dagarscykel) plus oral cobimetinib (60 mg en gång dagligen, dag 1–21). Patienter i den mutationspositiva BRAFV600-kohorten fick intravenöst atezolizumab (840 mg, dag ett och 15 i varje 28-dagarscykel) plus oral vemurafenib (720 mg två gånger dagligen) plus oral cobimetinib (60 mg en gång dagligen, dag 1–21); Atezolizumab avbröts i cykel 1.

Behandlingen fortsatte tills progression, toxicitet eller dödsfall. 

Tidig stängning av kohort

Totalt 65 patienter inkluderades i den mutationspositiva BRAFV600-kohorten, medan BRAFV600-vildtypskohorten stängdes tidigt efter inskrivning av 15 patienter. På grund av den tidiga stängningen av BRAFV600 vildtypskohorten, utfördes inte den primära slutpunkten för intrakraniell objektiv svarsfrekvens i denna kohort, istället rapporterades intrakraniell objektiv svarsfrekvens. 

Medianuppföljningen var 9,7 månader för BRAFV600-mutationspositiva kohorten och 6,2 månader för BRAFV600 vildtypskohorten. Intrakraniell objektiv svarsfrekvens var 42 procent i BRAFV600-mutationspositiva kohorten och 27 procent i BRAFV600 vildtypskohorten. 

Grad 3 eller värre behandlingsrelaterade biverkningar inträffade hos 41 av de 60 patienter (68 procent) som fick atezolizumab plus vemurafenib plus kobimetinib i den BRAFV600 mutationspositiva kohorten, varav de vanligaste var ökat lipas (25 procent) och ökat blod kreatinfosfokinas (18 procent). Femtiotre procent av patienterna som behandlades med atezolizumab plus cobimetinib i BRAFV600 vildtypskohorten hade grad 3 eller värre behandlingsrelaterade biverkningar, vanligast anemi (13 procent) och dermatit akneiform (13 procent).

Allvarliga behandlingsrelaterade biverkningar inträffade hos 23 procent av patienterna som fick triplettterapi i den mutationspositiva BRAFV600-kohorten och 13 procent av patienterna i BRAFV600-vildtypskohorten. Inga behandlingsrelaterade dödsfall rapporterades. Resultaten från TRICOTEL publiceras i The Lancet. 

 

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson