Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Ny TIL-behandling visar lovande frekvenser mot avancerat mukosalt melanom

ESMO: Behandlingen lifileucel (LN-144), en autolog tumörinfiltrerande lymfocytbehandling (TIL), resulterar i en total svarsfrekvens på 50 procent bland patienter med avancerat mukosalt melanom som har utvecklats på checkpoint-hämmare.

Det visar resultat från den mindre fas II-studien C-144-01, presenterad på European Cancer Congress ESMO 2023 (abstrakt #1086MO).

Tidigare studier har visat att patienter med denna typ av melanom har en sämre prognos efter anti-PD-1-behandling jämfört med patienter med icke-mukosalt melanom. I studien testades lifileucel på patienter som hade utvecklats med anti-PD-1/PD-L1-behandling.

Patienterna i studien fick först en eller flera lesioner borttagna, från vilka TIL-cellerna extraherades och förbereddes för infusion. Patienterna fick sedan lymfodpletterande kemoterapi följt av en enda infusion av lifileucel och upp till sex doser av högdos IL-2. Totalt 12 patienter fick lifileucel-behandling.

Resultaten från studien visar att den totala svarsfrekvensen (ORR) var 50 procent (95 % KI 21 %–79 %). Efter en medianuppföljning på 35,7 månader hade inte mediansvarstiden (DOR) uppnåtts och medianprogressionsfri överlevnad (PFS) hade inte heller uppnåtts.

Biverkningar stämde överens med kända säkerhetsprofiler för lymfodpletande kemoterapi och IL-2. De vanligaste allvarliga biverkningarna var febril neutropeni (58 procent) och hypotoni (33 procent).

 

ESMO

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson