Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Kardiovaskulär sjukdom uppstår ofta efter ICI-behandling för lungcancer

En betydande andel av lungcancerpatienter som behandlas med immunkontrollpunktshämmare (ICI) utvecklar därefter hjärt-kärlsjukdom.

Det visar en retrospektiv kohortstudie, som ger ny kunskap om förekomsten av kardiovaskulära händelser efter ICI-behandling bland lungcancerpatienter. Lungcancerpatienter som hade fått flera behandlingar med immunkontrollpunktshämmare (ICI) hade en signifikant högre kumulativ incidens av perikardsjukdom (P = 0,017), överledningsstörningar (P<0,001), hjärtinfarkt (P = 0,015) och takyarytmier (Pyarytmier). = 0,004) jämfört med de som hade fått en enda ICI-behandling.

Resultaten är från den nya amerikanska studien (abstrakt #OA14.06), som presenterades vid WCLC-kongressen i Singapore måndagen den 11 september.

De vanligaste nya kardiovaskulära diagnoserna efter ICI var takyarytmier (20,4 procent), perikardsjukdom (9,4 procent) och hjärtsvikt (5,2 procent). Genomsnittstiden till en ny kardiovaskulär diagnos var tidigast för myokardit (2,8 månader), följt av takyarytmier (4,3 månader), endokardit (5,0 månader), perikardsjukdom (5,4 månader) och kardiomyopati (5,8 månader).

Möjlighet till bättre långtidsbehandling

Studien omfattade totalt 1 803 lungcancerpatienter som hade fått behandling med ICI vid MD Anderson Cancer Center i USA under perioden 1 april 2016 till 31 mars 2020.

Via en databas identifierade forskarna alla kardiovaskulära diagnoser före och efter ICI-initiering fram till den 1 januari 2022. De uppskattade och rapporterade sedan den kumulativa incidensen för olika kardiovaskulära händelser bland de deltagande patienterna.

Patienterna hade en medelålder på 66 år och de flesta var vita (75,4 procent) och män (55,4 procent). Majoriteten av patienterna (77,8 procent) hade fått en enda ICI-behandling under studieperioden. Ungefär en fjärdedel (26,0 procent) av patienterna hade dokumenterad hjärt-kärlsjukdom innan ICI-initiering. Av de återstående 1 334 patienterna fick 522 (39,1 procent) diagnosen minst en hjärt-kärlsjukdom efter ICI-behandling.

Hos cancerpatienter kan kardiovaskulära immunrelaterade biverkningar vara livshotande och kräver akut ingripande och behandling. Den nya förståelsen som studien bidrar med ger möjlighet till bättre långsiktig behandling, påpekar forskarna bakom studien.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson