Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Långtidsdata bekräftar Keytruda plus kemo som standardbehandling för metastaserande NSCLC

Keytruda (pembrolizumab) i kombination med kemoterapi ger varaktig långsiktig klinisk nytta jämfört med enbart kemoterapi vid PD-L1-positiv metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

Det visar en analys av femårsdata från studierna KEYNOTE-189 och KENYNOTE-407, som presenterades på World Lung Cancer Congress WCLC måndagen den 11 september.

Analysen visar att alla studiens effektmått förbättrades med Keytruda plus kemoterapi jämfört med enbart kemoterapi. Medianöverlevnaden (OS) var 18,3 månader i Keytruda-gruppen jämfört med 11,4 månader i gruppen som endast fick kemoterapi (hazard ratio 0,64). Femårs OS var 12,5 månader mot 9,3 månader, och medianprogressionsfri överlevnad (PFS) var 6,5 månader mot 5,5 månader (hazard ratio 0,66). PFS2 (tid från randomisering till andra/efterföljande tumörprogression på nästa behandlingslinje eller dödsfall) var 14,4 månader jämfört med 9,2 månader (hazard ratio 0,55). Den objektiva övergripande svarsfrekvensen (ORR) var 50,6 procent mot 33,2 procent, och mediantiden till svar var 7,6 månader respektive 5,5 månader.

Behandlingsrelaterade biverkningar förekom hos 245 av 254 patienter (96,5 procent) i Keytruda plus-kemoterapigruppen och 175 av 186 (94,1 procent) i gruppen som endast fick kemoterapi. 150 (59,1 procent) och 114 (61,3 procent) av biverkningarna var grad ≥3, respektive. Resultaten av analysen fortsätter att stödja användningen av Keytruda plus kemoterapi som standard förstahandsbehandling för patienter med metastaserad NSCLC, inklusive patienter med PD-L1 TPS <1 procent, avslutar forskarna bakom analysen.

Inklusionskriterier i studierna

Den nya analysen inkluderade individuella patientdata från KEYNOTE-189 (inklusive Japan-tillägget) samt KEYNOTE-407 (inklusive Kina-tillägget). I KEYNOTE-189 fick patienterna Keytruda eller placebo plus kemoterapiläkemedlen pemetrexed och cisplatin eller karboplatin. I KEYNOTE-407 fick patienterna Keytruda eller placebo plus kemoterapiläkemedlen karboplatin och paklitaxel eller nab-paklitaxel.

Totalt 442 patienter med PD-L1 tumöruttryck (TPS) på mer än en procent ingår i den nya analysen. Av dessa fick 255 patienter (57,7 procent) Keytruda plus kemoterapi, medan 187 patienter (42,3 procent) fick enbart kemoterapi. Baslinjeegenskaperna var likartade över behandlingsgrupperna förutom tumörhistologi: 111 patienter (43,5 procent) i Keytruda plus kemoterapigruppen hade skivepitelartade tumörer, jämfört med 119 patienter (63,6 procent) i kemoterapigruppen endast för kemoterapi. Genomsnittstiden från randomisering till data cutoff var 60,7 månader.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson