Skip to main content

- först med nyheter om medicin

– Även om resultaten vid ett år inte är extremt bra, så ser man en väsentlig skillnad efter två år. Det visar framförallt att behandlingen har en långvarig effekt för de patienter där immunterapi fungerar, säger Jan Nyman. 

Immunterapi förbättrar överlevnaden för äldre patienter med spridd icke-småcellig lungcancer

Tecentriq (atezolizumab) i första linje förbättrar signifikant den totala överlevnaden (OS) för patienter med spridd icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som inte kan behandlas med platinumbaserad kemoterapi, jämfört med singel kemoterapi.

Det visar en internationell studie som letts av forskare vid University College London, UCL och University College Hospital, UCLH i England. Studien publicerades nyligen i The Lancet.

– Det här är en intressant studie. De flesta studier på icke-småcellig lungcancer görs på yngre patienter med en medianålder på 65 år eller yngre och kräver nästan alltid att deltagarna ska ha ett gott allmäntillstånd och tolerera platinumbaserad kemoterapi. I den här studien är patienterna äldre, i median över 75 år, och har omfattande samsjuklighet. Det är en grupp som inte inkluderats i studier tidigare, säger Jan Nyman, överläkare och docent vid Enheten för onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

För yngre och i övrigt friska patienter med framskriden NSCLC är första linjens immunterapi med eller utan platinabaserad dubbel kemoterapi idag etablerad som standardbehandling.

– Äldre och skörare personer som inte tål platinumbaserad cytostatika behandlas ofta med vinorelbine intravenöst eller oralt eller med gemcitabine intravenöst i tre eller fyra veckors cykler. Behandlingen är tyvärr är inte särskilt effektiv, säger Jan Nyman.

Relevant för svenska patienter

 Jan Nyman understryker att den nya studien är mycket relevant för svenska patienter.

– Så många som en tredjedel av patienterna med icke-småcellig lungcancer i Sverige tillhör den här gruppen, säger han.

För närvarande rekommenderar de flesta behandlingsriktlinjer inte immunterapi på denna patientgrupp. En anledning är bristen på randomiserade studier. Detta är alltså den första rapporterade randomiserade fas III-studien av första linjens behandling med immunterapi hos patienter med spridd icke-småcellig lungcancer som anses olämpliga för platinumbaserad kemoterapi.

I studien har man undersökt effekt, säkerhet och total överlevnad (OS) av första linjens immunterapibehandling atezolizumab, jämfört med singel kemoterapi. Patienterna randomiserades 2:1, där 302 patienter fick atezolizumab och 151 fick kemoterapi med ett läkemedel.

Har en långvarig effekt

Studien visade att atezolizumab signifikant förbättrade OS. Efter ett år var den totala överlevnaden 44 procent i gruppen som fick atezolizumab jämfört med 39 procent i gruppen som fick singel kemoterapi. Vid två års uppföljning var OS 24 procent i immunterapigruppen jämfört med 12 procent i cytostatikagruppen.

– Även om resultaten vid ett år inte är extremt bra, så ser man en väsentlig skillnad efter två år. Det visar framförallt att behandlingen har en långvarig effekt för de patienter där immunterapi fungerar, säger Jan Nyman. 

Även biverkningarna var tolererbara och den patientrapporterade hälsan och livskvalitén var god. Jämfört med kontrollgruppen som fick singel- cytostatika var behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3-4 färre i atezolizumabgruppen 16 procent och 33 procent i cytostatikagruppen.

– Studien visar att man nu vetenskapligt undersökt immunterapi hos en patientgrupp som tidigare inte inkluderats. Det kommer att få betydelse i Sverige. Eftersom det inte är ett nytt läkemedel kommer behandlingen troligtvis att kunna implementeras relativt snabbt, säger Jan Nyman.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson