Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Vaccin gör immunterapi effektiv mot ALK-positiv lungcancer

Ett vaccin som gör immunterapi effektiv mot ALK-positiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC) har visat goda resultat i laboratoriet. Det ska nu testas på patienter.

I ny forskning utförd på möss har forskare från bland annat Cancer Control Center for Cancer Research i Danmark tagit fram det nya vaccinet som ska göra immunterapi effektiv vid ALK-positiv NSCLC. Enligt gruppledaren Zoltan Szallasi har det nya vaccinet en rad fördelar som gör det särskilt lovande.

”För det första är det relativt enkelt och samtidigt billigt att översätta vårt arbete i laboratoriet till ett vaccin, så att tekniken bakom experimenten är på plats. För det andra finns den speciella fördelen med ALK att det bara används av ett fåtal celler i kroppen. Det ger oss hopp om att det blir få biverkningar av en eventuell framtida behandling”, säger Zoltan Szallasi i en nyhet på Cancerfondens hemsida.

Den nya forskningen har publicerats i Nat Cancer och enligt planen ska vaccinet testas på människor – till en början i USA – där en del av forskningen genomfördes.

Förhindrade spridning och sjukdom

Forskargruppen har tittat närmare på aktiveringen av ALK-genen, som finns vid ALK-positiv NSCLC, som i sig är för liten för att immunterapi ska ha effekt. I den nya studien fann forskarna att det finns en specifik del av genen som utlöser en kraftig reaktion från immunsystemet.

Baserat på den specifika delen av ALK-genen utvecklade forskarna ett RNA-vaccin för att aktivera immunförsvaret. De gav vaccinet till möss med ALK-positiv NSCLC och behandlade sedan mössen med en kombination av tyrosinkinashämmare (TKI) och immunterapi. Resultaten visade att behandlingen förhindrade att cancern spred sig och flera av mössen var sjukdomsfria när experimentet avbröts.

Hittills har immunterapi inte visat någon större effekt på ALK-positiv NSCLC, vilket tros bero på ineffektiv CD8+ T-cellspriming mot ALK-antigener. Det nya vaccinet återställer priming och, i kombination med TKI, utrotade lungtumörer och förhindrade metastaserande spridning av tumörer till hjärnan.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson