Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Enhertu rekommenderas i EU för patienter med HER2-muterad lungcancer

CHMP har gett ett positivt yttrande till antikroppsläkemedlets konjugatet Enhertu (trastuzumab deruxtecan, T-DXd) som behandling för patienter med avancerad HER2-muterad icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

Den nya indikationen för NSCLC gäller Enhertu som monoterapi för behandling av vuxna patienter med avancerad NSCLC vars tumörer har en aktiverande HER2 (ERBB2) mutation och som kräver systemisk behandling efter platinabaserad kemoterapi med eller utan immunterapi.

I augusti 2022 godkändes Enhertu i USA för behandling av patienter med tidigare behandlad icke-operabel eller metastaserad HER2-muterad NSCLC.

När slutgiltigt godkännande har beviljats ​​av EU-kommissionen kommer Enhertu att vara EU-godkänd för behandling av HER2-positiv bröstcancer, avancerad HER2-positiv gastrisk eller gastroesofageal junction (GEJ) adenokarcinom och HER2-muterad NSCLC.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson