Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Neoadjuvant Keytruda plus kemoterapi förbättrar överlevnaden vid NSCLC

ESMO: Neoadjuvant Keytruda (pembrolizumab) kombinerat med kemoterapi följt av kirurgi och efterföljande pembrolizumab förbättrar den totala överlevnaden för patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i resekterbar stadium II, IIIA eller IIIB jämfört med neoadjuvant kemoterapi och enbart kirurgi.

Det visar nya resultat från fas III-studien KEYNOTE-671, som presenterades på European Cancer Congress ESMO 2023 (abstrakt #LBA56).

Patienter i KEYNOTE-671 randomiserades 1:1 till antingen pembrolizumab 200 mg (n = 397) eller placebo (n = 400) var tredje vecka. Patienterna fick fyra doser med neoadjuvant pembrolizumab eller placebo plus cisplatinbaserad kemoterapi och upp till 13 doser med adjuvant pembrolizumab eller placebo efter operation.

Resultaten visar att:

  • Medianöverlevnad (OS) uppnåddes inte i pembrolizumab-armen, medan den var 52,4 månader i placebo-armen.
  • OS-frekvensen vid 36 månader var 71,3 procent i pembrolizumab-armen jämfört med 64,0 procent i placebo-armen.
  • EFS (händelsefri överlevnad) fortsatte att förbättras i pembrolizumab-armen med en Hazard Ratio på 0,59. Median EFS var 47,2 månader i pembrolizumab-armen jämfört med 18,3 månader i placebo-armen.

Behandlingsrelaterade biverkningar av grad ≥3 observerades hos 45,2 procent av patienterna i pembrolizumab-armen och 37,8 procent i placebo-armen. 20,2 procent av patienterna i pembrolizumabgruppen avbröt behandlingen helt på grund av biverkningar, medan andelen var 9,3 procent i placeboarmen. Dödsfall på grund av behandlingsrelaterade biverkningar var 1,0 procent i pembrolizumab-armen och 0,8 procent i placebo-armen.

 

ESMO

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson