Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Överläkare: CheckMate 77T-resultat är intressant för vissa subgrupper med NSCLC

ESMO: Neoadjuvant Opdivo (nivolumab) i kombination med kemoterapi ger bättre behandlingsresultat jämfört med enbart kemoterapi hos patienter med resektabel icke-småcell lungcancer (NSCLC). Vi måste analysera resultaten vidare för att förstå vilka patientgrupper som har mest nytta av behandlingen, säger överläkare Mikael Johansson. 

Det visar fas 3-studien CheckMate 77T som presenterades på den europeiska cancerkongressen ESMO 2023 (abstrakt #LBA1)

 – Resultaten är intressanta, åtminstone för vissa patientgrupper, säger Mikael Johansson, docent och överläkare på Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus och ordförande för den nationella vårdprogramgruppen för lungcancer.

CheckMate 77T är en fas III-randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multicenterstudie som utvärderar neoadjuvant behandling med nivolumab följt av kirurgi och adjuvant nivolumab jämfört med en behandling med neoadjuvant kemoterapi och placebo följt av kirurgi och adjuvant placebo. I studien ingick 452 patienter med resekterbar stadium IIA till IIIB icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

Enligt studien hade de patienter som behandlats med neoadjuvant nivolumab plus kemoterapi följt av operation och adjuvant nivolumab en signifikant och kliniskt betydelsefull förbättring av händelsefri överlevnad (EFS) jämfört med dem som fick en behandling med kemoterapi plus placebo. Totalt visar studien att risken för sjukdomsrecidiv, progression eller död minskade med 42 procent, jämfört med placebo. Resultaten bygger på utvärderingar efter i genomsnitt 25,4 månader.

Den undersökta behandlingen visade även på ett signifikant förbättrat utfall i form av fler kompletta patologiska svar vilket var ett sekundärt effektmått för CheckMate -77T.

Saknar fler svar

Enligt Mikael Johansson ger resultaten från CheckMate 77T inga svar på vilka undergrupper som har mest nytta av behandlingen. 

– Det här är intressanta data som säkert kommer att få betydelse för hur vi behandlar en del patienter med lokalt avancerad lungcancer. Men vi måste analysera resultaten vidare för att förstå vilka patientgrupper som har mest nytta av behandlingen, säger han

Resultaten är sannolikt mest intressant för patienter med lokalt avancerad lungcancer i stadie IIIA, menar Mikael Johansson.

– Det gäller framförallt för den mindre grupp där operation bedöms möjlig. Men här behöver vi sätta in studien i en svensk kontext eftersom radiokemoterapi är den vanligaste kurativa behandlingsformen för just den här patientgruppen.

OS utredas inte

Mikael Johansson betonar att det inte går att dra några långtgående slutsatser innan vi har vet den total överlevnad, något som inte redovisades i den här studien.

– Men det finns absolut delar av studien som är intressanta, framförallt eftersom resultaten ligger i linje med den tidigare publicerade studien CheckMate 819.

Även företaget bakom nivolumab, Bristol Myers Squibb, trycker på att resultaten i CheckMate 77T överensstämmer med sex tidigare fas III-studier med nivolumab-baserade behandlingar vid cancer i tidigare stadier. Tidigare studier har undersökt behandlingsresultat vid lungcancer, cancer i urinblåsan, cancer i matstrupen/gastroesofageal övergång och melanom.

Biverkningar av behandlingen överensstämde väl med vad som resultat i tidigare studier.

Studiens primära effektmått är händelsefri överlevnad (EFS). Sekundära effektmått inkluderar total överlevnad (OS), patologisk komplett respons (PCR) och betydelsefull patologisk respons (MPR).

 

 

ESMO

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson