Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Ny RAS-hämmare visar lovande effekt vid KRAS-muterad pankreascancer och lungcancer

ESMO: En ny selektiv RAS-hämmare (RMC-6236) visar signifikanta antitumöreffekter hos patienter med KRAS-muterat pankreatiskt ductalt adenokarcinom (PDAC) och icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Majoriteten av patienterna uppnådde sjukdomskontroll och tumörreduktion, och läkemedlet tolereras väl.

Detta visar resultaten från en mindre studie som presenterades på ESMO 2023 (abstrakt #652O).

I studien fick patienter med tidigare behandlade avancerad KRAS-glycin-12-substitution (KRASG12X)-muterade tumörer eskalerande doser av RMC-6236, en ny oral RASMULTI(ON)-hämmare riktad mot både mutanta och vildtypsvarianter av RAS-isoformer.

Prekliniska studier har indikerat djupgående tumörregression, särskilt hos PDAC- och NSCLC-patienter med KRASG12X. Studien omfattade 22 patienter med KRASG12X PDAC (13 G12D, 7 G12V, 2 G12R) och 11 patienter med KRASG12X NSCLC (5 G12D, 4 G12V, 2 G12A).

Resultaten indikerar att behandling med RMC-6236 resulterar i signifikant klinisk aktivitet hos både PDAC- och NSCLC-patienter vid dagliga doser på 80 mg och 120 mg. Hos de 14 utvärderbara patienterna var den objektiva svarsfrekvensen 36 procent med en mediantid till första svar på sex veckor. Sjukdomskontrollfrekvensen var 86 procent och tumörreduktion observerades hos flera patienter. Av de patienter som uppnådde partiell respons eller stabil sjukdom fortsatte 91 procent att få behandling med RMC-6236. 33 patienter inkluderades i studien, och dessa 23 var fortfarande på behandling med RMC-6236 vid tidpunkten för data cutoff.

Vanliga behandlingsrelaterade biverkningar inkluderar utslag, diarré, illamående och kräkningar. Sammanfattningen drar slutsatsen att RMC-6236 kan visa sig vara ett potent behandlingsalternativ för patienter med KRASG12X PDAC och NSCLC.

 

ESMO

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson