Skip to main content

- först med nyheter om medicin

EMA rekommenderar tislelizumab för matstrupscancer

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA’s vetenskapliga kommittén för humanläkemedel (CHMP) har just rekommenderat ett marknadsföringstillstånd för PD1-hämmaren Tevimbra (tislelizumab) för behandling av esofagus skivepitelcancer. 

Bakgrunden till rekommendationen är data från fas III-studien RATIONALE-302 som visar att tislelizumab förbättrar den totala överlevnaden (OS) hos patienter med avancerad eller metastaserad esofagus skivepitelcancer jämfört med kemoterapi.

Den vanligaste biverkningen av tislelizumab i studien var anemi. Tislelizumab är indicerat som monoterapi för vuxna patienter med inoperabel, lokalt avancerad eller metastaserad esofagus skivepitelcancer efter tidigare platinabaserad kemoterapi. 

Detaljerade rekommendationer för användning av tislelizumab kommer att beskrivas i en produktresumé, som planeras att publiceras i slutet av september. 

Tislelizumab är en humaniserad monoklonal antikropp av IgG4-variant som förstärker T-cellssvar, inklusive antitumörsvar, genom att blockera PD1-bindning till PD-L1- och PD-L2-ligander.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson