- först med nyheter om medicin

Efterlyser dansk-svenskt samarbete om nya läkemedel

Cancervården i Sverige och Danmark har många likheter. Men det finns också skillnader och områden där länderna kan lära sig av varandra. Likvärdighet, väntetider och uppdatering av vårdprogram är några exempel, berättar Mef Nilbert, gästprofessor i onkologi vid Lunds universitet och forskningschef för Center for Kræftforskning i Köpenhamn.

Onkologen Henrik Lindman: SABCS var ett ovanligt bra möte

SABCS: Positiva resultat från flera läkemedelskandidater – inte minst mot her2-positiv bröstcancer – men också besvikelser. Onkologen Henrik Lindman summerar trender och resultat från det senaste bröstcancermötet i San Antonio, USA.

TGF-beta är en diagnostisk och prognostisk markör vid MPM

ESMO: Tillväxtfaktorn TGF-beta1 spelar en viktig roll i att kontrollera immunsystemet. En forskargrupp från Österrike har nu undersökt den diagnostiska betydelsen av TGF-beta1 i pleuravätska vid malignt pleuralt mesoteliom och funnit den viktig.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn