- först med nyheter om medicin

DA-EPOCH-R ger färre transfusioner och sjukhusvårdsdagar vid Burkitt lymfom

EHA: Patienter med högrisk Burkitt lymfom (BL) som behandlats med DA-EPOCH-R kemoterapiregim har jämförbar överlevnad men färre infektionskomplikationer, transfusioner och sjukhusvårdsdagar än patienter som behandlats med R-CODOX-M/R-kemoterapiregimen IVAC.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn