- först med nyheter om medicin

Teclistamab visar respons för patienter med återfall eller refraktärt multipelt myelom

ASCO: Under ASCO kongressen presenterades senaste data från en pågående fas I- doseskaleringsstudie för teclistamab (JNJ-7957), som är en bispecifik monoklonal antikropp riktad mot BMCA (B-cell maturation antigen) på myelomceller och mot CD3-receptorer på T-cellerna, för behandling av patienter med återfall och refraktärt multipelt myelom.

Coronakrisen pressar cancervården i Stockholm

”En extrem påverkan på personalen”, säger Patrik Rossi, chef för tema cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm; en av de regioner som drabbats hårdast av covid-19-utbrottet i Sverige.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn