- först med nyheter om medicin

TGF-beta är en diagnostisk och prognostisk markör vid MPM

ESMO: Tillväxtfaktorn TGF-beta1 spelar en viktig roll i att kontrollera immunsystemet. En forskargrupp från Österrike har nu undersökt den diagnostiska betydelsen av TGF-beta1 i pleuravätska vid malignt pleuralt mesoteliom och funnit den viktig.

Malignt pleuralt mesoteliom (MPM) är en ytterst aggressiv cancerform som är förenad med en dålig prognos. För att understödja diagnosen och för att kunna riskstratifiera patienterna finns det ett akut behov av mera pålitliga biomarkörer.

Det berör en undersökning som presenterades i söndags (Abstrakt 1849P) på den årlige europeiska cancerkongressen, ESMO i Barcelona.

Forskarna bakom studien har undersökt pleuravätska från 48 patienter, diagnostiserade med malignt pleuralt mesoteliom (MPM-patienter) och från 24 patienter med en icke-malign pleural sjukdom (NMPD patienter). Med hjälp av ELISA analyserades proverna för TGF-ß samt för mesotelin, SMRP. Hos 22 av patienterna med mesoteliom och hos 19 av de icke-maligna patienterna mättes TGF-ß och mesotelin också i serum.

Enligt Paul Stockhammer, studiens förste författare, visade försöket blandat annat att TGF-ß-nivåerna var signifikant högre hos patienter med malignt pleuralt mesoteliom än hos den icke-maligna kontrollgruppen (p <0,0001) med en AUC på 0,78 (p = 0,0001). Både epitelioid- och icke-epitelioid mesotelium-patienter hade signifikant högre  TGF-ß-nivåer än de icke-maligna patienter (NMPD vs epitelioid: p <0,05; NMPD vs icke-epitelioid: p <0,0001) och inom MPM-patientgruppen sågs förhöjda TGF-ß-nivåer hos patienter med avancerad sjukdom (p <0,005). Påfallande nog hade patienter med höga TGF-ß nivåer (> = 14,36 ngl / ml) i lungsäcksvätskan signifikant sämre total överlevnad (HR 3,30, p <0,0005), vilket bekräftades vid en multivariat cox-regressionsmodell.

Paul Stockhammer, Universitetssjukhuset i Wien, skriver vidare:

”Det är värt att notera att SMRP i pleuravätska svar jämförbar med TGF-ß som diagnostisk markör (AUC: 0,71, p = 0,005) men blev bara förhöjd i epitelioida tumörer och icke fungerande prognostisk i våra MPM-kohort. Det var emellertid en signifikant negativ korrelation mellan TGF-ß och SMRP i pleuravätska och genom att kombinera bägge biomarkörerna kunde vi märkbart öka känsligheten till 93,4 procent. Våra data uppvisar det första bevisen för TGF-ß i pleuravätska som en ny stark diagnostisk och prognostisk biomarkör som är tillämpligt vid epitelioid och icke-epitelioid malignt pleuralt mesoteliom."

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson