Skip to main content

- först med nyheter om medicin

USA utvidgar målgruppen för screening av lungcancer

Åldersgruppen för vilken en årlig lågdos-CT-skanning (LDCT) erbjuds måste i USA utvidgas till att inkludera rökare ner till 50 år. Det rekommenderar den amerikanska arbetsgruppen US Preventive Services Task Force (USPSTF) i ett nytt uttalande.

Rekommendationen publicerades i mars 2021 i tidskriften JAMA. Enligt USPSTF ska LDCT nu årligen erbjudas till rökare i åldersgruppen 50 till 80 år och med en rökhistorik på 20 år. Det inkluderar också de personer som har slutat röka under de senaste 15 åren. Rekommendationen utvidgar därmed målgruppen för screeningprogrammet från det tidigare åldersintervallet som var 55 till 80 år, samt minskar rökningsexponeringen från 30 till 20 paketår.

Rådgivningen baseras på resultaten från en modellstudie som publicerades i samma nummer av JAMA. Studien tyder på att dessa förändringar sannolikt kommer att resultera i fler fördelar än vad som var fallet med de tidigare kriterierna från 2013. LDCT-strategier som använder en gräns på 20 paketår, uppskattas att förhindra 469 till 558 dödsfall per 100 000 individer vid 45 års ålder, jämfört med 381 per 100 000 vid en gräns på 30 paketår. Detta uppskattas resultera i 6 018 till 7 596, jämfört med 4 882, uppnådda levnadsår.

Forskarna bakom studien kunde dock konstatera att den nedre exponeringströskeln var associerad med en högre grad av falskt positiva resultat (1,9–2,5 jämfört med 1,9 per person som screenades per 100 000 invånare). Även överdiagnos av dödlighet (83–94 vs. 69 per 100 000) och strålningsrelaterat lungcancerdödsfall ökade (29,0–42,5 vs. 20,6 per 100 000).

Balansen mellan för- och nackdelar, förknippad med LDCT-screening hos högriskrökare, har dessutom granskats i en systematisk review publicerad i samma nummer av JAMA. Här var konklusionen att utökad screening kan minska dödligheten, men också öka mängden falskt positiva resultat med onödiga tester och procedurer som följd. Genom att följa riktningslinjer för diagnostisering, såsom Lung-RADS, kan dock mängden falsk-positiva resultat minskas. 

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson