Skip to main content

- först med nyheter om medicin

– Det är en smått sensationell studie med signifikant överlevnadsvinst. Skillnaden i progressionsfri överlevnad är nästan tredubbel, säger Henrik Lindman.

Enhertu imponerar i två olika linjer mot metastaserad bröstcancer – nästa stopp första linjen

SABCS: Behandling med Enhertu (T-DXd) i andra och tredje linjen till kvinnor med HER2-positiv metastaserad bröstcancer bidrar till att kvinnorna lever markant längre, jämfört med standardbehandlingar.

Det visar två kliniska fas III-studierna DESTINY-Breast03 (abstract #GS2-02) och DESTINY-Breast02 (abstract #GS2-01) som presenterades vid San Antonio Breast Cancer Symposium 2022.

DESTINY-Breast03 imponerade särskilt på kongressen, där T-DXd undersöktes som en andrahandsbehandling. Median-PFS hos patienter som behandlade med T-DXd steg markant till 29 månader, jämfört med 6,8 månader för patienter behandlade med T-DM1. Objektiv respons sågs hos 78 procent av T-DXd-patienterna.

– Det är en smått sensationell studie med signifikant överlevnadsvinst. Skillnaden i progressionsfri överlevnad är nästan tredubbel, säger Henrik Lindman, docent och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Pågående studier ser även på T-DXd som förstahandsbehandling i ett tidigt stadium av sjukdomen. När behandlingen sätts in tidigt kan det att leda till att vi kan bota fler i framtiden.

Andra linjen

Nästan alla kvinnor med HER2-positiv metastaserad bröstcancer får sjukdomsprogression vid första linjens behandling. Det kräver övergång till andra linjen, där två antikropp-läkemedelskonjugat, T-DXd (trastuzumab deruxtekan) och T-DM1 (trastuzumab emtansin) är godkända.

I DESTINY-Breast03-studien jämfördes effektiviteten och säkerheten för T-DXd och T-DM1 i andra linjen hos patienter vars HER2-positiv metastaserad bröstcancer fortskridit under eller efter förstahandsbehandling.

524 patienter ingick med medianuppföljning 28,4 månader för T-DXd-gruppen och 26,5 månader för T-DMI-gruppen. Studien visar att de patienter som behandlades med T-DXd hade 36 procent lägre risk att avlida än de som fick T-DM1. Efter 24 månader var OS 77 procent kontra 70 procent för patienter som behandlades med T-DXd respektive T-DM1. 

Behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3 eller högre observerades hos 56 procent i T-DXd-gruppen, respektive 52 procent av patienterna som fick T-DM1. Läkemedelsrelaterad interstitiell lungsjukdom/pneumonit var högre hos de T-DXd-behandlade, 15,2 procent, mot 3,1 procent i T-DM1-gruppen. Nya fall var av mild eller måttlig svårighetsgrad.

– T-DXd ger något mer biverkningar än T-DM1, men det var inga behandlingsorsakade dödsfall och kvinnorna följdes noggrant med datortomografi av lungorna var sjätte vecka, säger Henrik Lindman 

Tredje linjen

Flera kliniska studier har visat positiva resultat för behandling med T-DXd. Den inledande DESTINY-Breast01 fas 2-studien ledde 2019 till genombrottsstatus i USA för läkemedlet Enhertu (5.4 mg/kg) till patienter som tidigare fått två eller flera HER2- behandlingar. 

Uppföljningsstudien DESTINY-Breast02 fas 3 utvärderade behandling i tredje linjen med T-DXd (Enhertu) kontra standardbehandling. De 608 patienter som ingick hade tidigare behandlats med T-DM1, och deras metastaserande bröstcancer hade utvecklats under eller efter behandlingen. Patienterna tilldelades slumpmässigt 2:1 T-DXd eller TPC, där TPC var en kombination av capecitabin med trastuzumab eller lapatinib.

Förutom att undersöka nytta/riskprofilen för Enhertu ville forskarna också utvärdera läkemedlets effektivitet bland de patienter vars cancer hade utvecklats trots behandling med T-DM1. 

Lägre risk för progression

En objektiv respons sågs bland 70 procent av de patienter som behandlades med T-DXd, jämfört med 29 procent bland de som fick standardbehandling.

– Det gick att se en markant bättre effekt, både när gäller det progressionsfri överlevnad och respons på behandlingen, det vill säga krympta tumörer. Uppföljningen var cirka två år och behandlingen gavs i median i 11 månader, säger Henrik Lindman.

De T-DXd-behandlade patienterna hade signifikanta förbättringar för både progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS), med OS på 39,2 månader och median-PSF 17,8 månader. I TDM1-gruppen var OS 26,5 månader och median-PSF 6,9 månader.

Biverkningar överensstämde med tidigare studier. Tio procent av patienterna i T-DXd-gruppen fick interstitiell lungsjukdom, de flesta grad 1 eller 2, men även två dödsfall rapporterades. Kontrollgruppen fick enbart terapier baserade på capecitabin och inga andra kemoterapeutiska medel. Inga patienter med progressiva metastaser i centrala nervsystemet ingick.

Första linje

Den pågående studien DESTINY-Breast09 ser nu på T-DXd som förstahandsbehandling i ett tidigt stadium av sjukdomen. Ytterligare studier kan se på biverkningar, effektivitet och säkerhet vid behandling av patienter med metastaser i centrala nervsystemet och utforska prediktiva markörer.

Enhertu har även visat sig verksamt på tumörer med lågt antal HER2-receptorer. Medlet har även potential vid HER2-positiva cancerformer som lung- och magsäckscancer.

SABCS

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson