Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Imbruvica subventioneras vid behandling av mantelcellslymfom

Imbruvica ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention vid mantelcellslymfom (MCL) enligt beslut från Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).

Subventionen gäller Imbruvica 560 mg, filmdragerad tablett, som endast ska användas vid MCL och begränsat till patienter med så kallad cytostatikarefraktär sjukdom eller för de patienter där behandling med rituximab-baserade cellgiftskombinationer, så kallad kemoimmunterapi, inte bedöms vara lämplig. TLV bedömer tillståndets svårighetsgrad som mycket hög.

TLV har i tidigare beslut bedömt att relevant jämförelsealternativ för patienter med refraktär MCL i första hand utgörs av behandling med bortezomib. Då det inte finns några direkt jämförande kliniska studier som utvärderat effekten av Imbruvica, används i stället indirekta jämförelser, vilka är förenade med en mycket hög osäkerhet. Utifrån tillgängligt underlag bedömer TLV ändå att Imbruvica är en mer effektiv behandling än jämförelsealternativet bortezomib hos gruppen cytostatikarefraktära patienter.

TLV gör också bedömningen att kostnaden för behandling med Imbruvica är rimlig i förhållande till nyttan för patienter med refraktär MCL.

NT-rådets tidigare rekommendation har därmed upphört.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson