- först med nyheter om medicin

Här är ESMOs fyra utvalda prismottagare

ESMO: Det europeiska sällskap för medicinsk onkologi, ESMO, har offentliggjort vem som i år mottar sällskapet fyra årliga priser.

ESMO fokuserar på grundforskning, diagnostik och maskininlärning

ESMO: Överskriften för – och målet med – årets ESMO-kongress är ’Translating science into better cancer patient care’. Ska det målet uppfyllas måste det brukas krafter på grundforskning, menar professor Anton Berns från Hollands Cancerinstitut i Amsterdam, Holland.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn