Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Ny strategi visar lovande resultat mot cancer i bukspottkörteln

Med en helt ny strategi har amerikanska forskare lyckats göra tumörer i bukspottkörteln hos möss synliga för immunförsvaret och därmed sårbara för immunattacker, vilket minskat förekomsten av metastaser med 87 procent.

Strategin går ut på att leverera stelkrampstoxin, som är effektivt att aktivera immunförsvaret, in i tumörcellerna med hjälp av försvagade Listeria monocytogenes-bakterier. Dessa är i sin tur effektiva att infektera celler och spridas genom vävnader.

Resultaten av den nya strategin beskrivs i Science Translational Medicine och visar att den hjälper immunförsvaret att hitta och förstöra 'kalla tumörer', som är svåra för immunförsvaret att upptäcka.

- De checkpoint-hämmare vi har, fungerar bra mot vissa typer av cancer, men hjälper sällan personer med cancer i bukspottkörteln. Problemet är att bukspottkörteltumörer inte är tillräckligt 'främmande' för att dra till sig immunsystemets uppmärksamhet. De kan vanligtvis också försvaga den immunrespons som uppstår. Kort sagt gör vår nya terapi immunologiskt kalla tumörer tillräckligt varma för att immunförsvaret ska kunna attackera och förstöra dem, säger ledaren bakom studien, Claudia Gravekamp, ​​docent i mikrobiologi och immunologi vid Albert Einstein Cancer Center.

Behandlingen minskade storleken på bukspottkörteltumörerna hos mössen med i snitt 80 procent och antalet metastaser med 87 procent. Dessutom levde de behandlade djuren 40 procent längre tid, jämfört med den obehandlade kontrollgruppen.

Enligt forskarna tyder resultaten på att det nya behandlingssättet kan vara en användbar immunterapi för cancer i bukspottkörteln och andra sjukdomar som fortfarande är svåra att behandla, t.ex. äggstockscancer.

Fusion av Listeria-bakterier och stelkrampstoxiner

Strategin bygger på att i stort sett alla människor i barndomen vaccineras mot stelkramp, som orsakas av ett giftigt protein (toxin), vilket utsöndras av Clostridium Tetani-bakterier. Tack vare minnes-T-celler som är specifika för stelkramp och som cirkulerar i blodet livet ut, får vaccinerade personer en stark immunrespons om de senare utsätts för stelkrampstoxinet.

I studien använde forskarna samma stelkrampsvaccin som ges till människor på musmodeller av cancer i bukspottkörteln. De satte sedan in genen som kodar för stelkrampstoxinet i icke-patogena Listeria monocytogenes-bakterier, som är effektiva på att infektera celler och sprida sig genom vävnader. Till sist injicerade de bakterierna i de tidigare vaccinerade tumörbärande mössen.

- Listeriabakterier är ganska svaga och dödas lätt av människors och djurs immunsystem i hela kroppen, det vill säga förutom i tumörområden. Vår behandlingsstrategi drar fördel av det faktum att bukspottkörteltumörer är så bra på att undertrycka immunförsvaret för att skydda sig själva. Detta innebär att Listeria-bakterierna i tumörregionen överlever tillräckligt länge för att infektera tumörcellerna i bukspottkörteln, säger Claudia Gravekamp.

När Listeria-bakterierna infekterade tumörcellerna, uttryckte deras stelkrampstoxingener proteinet tetanustoxin inuti tumörcellerna, vilket utlöste ett starkt immunsvar. Stelkrampstoxinet aktiverade därefter redan existerande tetanusspecifika minnes-T-celler, vilket fick CD4-T-celler att attackera och döda de infekterade tumörcellerna. Effekten förstärktes genom tillsats av låga doser gemcitabin, ett kemoterapiläkemedel som minskar immunsuppression.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson