Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Kombinerad kemoterapi förbättrar OS vid metastaserande pankreascancer

Kombinationsterapi med de två kemoterapeutiska läkemedlen nab-paclitaxel och gemcitabin förbättrar sjukdomskontroll och total överlevnad (OS) vid metastaserad pankreascancer, jämfört med enbart gemcitabin när första linjens kemoterapi med folfirinox har misslyckats.

Detta visar analys av data från en retrospektiv studie publicerad i British Journal of Cancer. Studien är baserad på ”real-world data” från patienter med metastaserande pankreasadenokarcinom (mPA). Efter en medianuppföljning på 22 månader visade resultaten att de patienter som fick kombinationsbehandlingen uppnådde bättre sjukdomskontroll än patienter som enbart fick gemcitabin (56 mot 32 %; P <0,001). Detta trots att patienterna i kombinationsarmen hade en större andel metastaser och peritoneal sjukdom.

Progressionsfri överlevnad (PFS) var 3,5 månader i kombinationsarmen mot 2,3 månader i kontrollarmen (95 % KI: 0,43–0,65), medan OS var 7,1, respektive 4 månader (95 % KI: 0,53–0,86). Grad 3/4 toxicitet var vanligare vid kombinationsbehandlingen (44 mot 29%).

Forskarna drar slutsatsen att andra linjens behandling med gemcitabin/nab-paclitaxel är ett säkert och effektivt behandlingsalternativ hos patienter med mPA och att behandlingen ger bättre resultat än enbart gemcitabin. Tillämpligheten av denna studie är dock begränsad på grund av dess retrospektiva design.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson