Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Uppmuntrande data för KRAS G12C-hämmare mot pankreascancer

Tablettbehandlingen med sotorasib (Lumakras) ger kliniskt meningsfull anticanceraktivitet och tolereras väl av patienter som tidigare har behandlats för KRAS G12C-muterad avancerad pankreascancer. 

Detta visar nya data från fas I/II-studien CodeBreaK100. Resultaten beskrivs som uppmuntrande för denna patientgrupp som generellt har begränsade behandlingsmöjligheter och dålig prognos. 

Resultaten från CodeBreaK100, som presenterades i februarinumret av ASCO Plenary Series, visar att 21 procent av 38evaluerbara patienter hade en bekräftad partiell respons, och 84 procent uppnådde sjukdomskontroll. De 38 patienterna var i genomsnitt 65 år och övervägande män (76 procent). Alla hade vid studiestart stadium IV-sjukdom. Deltagarna fick sotorasib 960 mg en gång dagligen i genomsnitt 4,1 månader och följdes i genomsnitt upp i 16,8 månader.

För de åtta patienter som hade en objektiv respons var den genomsnittliga responstiden 5,7 månader. Den genomsnittliga progressionsfria överlevnaden (PFS) var 4,0 månader och den genomsnittliga totala överlevnaden (OS) var 6,9 månader. 

Den förväntade överlevnaden vid nydiagnostiserad metastaserad pankreascancer är 12 månader. När en patient får sjukdomsprogression trots första och andra linjens kemoterapi är överlevnaden vanligtvis mindre än sex månader. Mot denna bakgrund är en genomsnittlig överlevnad på sju månader ett meningsfullt resultat för tredje linjens behandling av bukspottkörtelcancer, menade paneldeltagaren vid ASCO Plenary Series-programmet, E. Gabriela Chiorean, från Fred Hutchinson Cancer Research Center vid University of Washington, USA. 

Förutom en uppmuntrande anticanceraktivitet och fördelen med att sotorasib är en tablettbehandling visar resultaten från CodeBreaK100 också att sotorasib tolereras väl i patientgruppen. Behandlingsrelaterade biverkningar av någon grad inträffade hos 42 procent av studiedeltagarna, medan behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3/4 inträffade hos 16 procent. De vanligaste biverkningarna var diarré, trötthet och förhöjda leverenzymer. Ingen av försöksdeltagarna avbröt behandlingen med Lumakras på grund av behandlingsrelaterade biverkningar.

I kombination med andra läkemedel

Vid ASCO Gastrointestinal Cancer Symposium 2022 presenterades gynnsamma resultat från fas I/II-studien KRYSTAL-1 med adagrasib, ett läkemedel baserat på en annan liten molekyl riktad mot KRAS G12C-mutationer. Resultaten från studien visade att monoterapi med adagrasib resulterade i en partiell respons hos hälften av 10 evaluerbara patienter med pankreascancer, samtidigt som 100% sjukdomskontroll uppnåddes.

Även om aktiviteten som observerats med KRAS G12C-hämmare är uppmuntrande, kan dessa medel förlora effektivitet på grund av uppkomsten av sekundära mutationer och aktiveringen av parallella signalvägar som ger förvärvad resistens. Därför behövs robusta, långsiktiga data för fördelarna med behandling med KRAS G12C-riktade läkemedel, påpekar E. Gabriela Chiorean.

CodeBreaK 101-studien undersöker för närvarande sotorasib i kombination med en rad andra behandlingar för patienter med avancerade solida KRAS G12C-positiva tumörer, inklusive läkemedel riktade mot PD-1 (AMG 404), SHP2 (RMC-4630, TNO155), CDK 4 / 6 (palbociclib) och mTOR (everolimus). 

Sotorasib godkändes som den första KRAS G12C-hämmaren i USA i juni 2021 för patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som hade fått minst en tidigare systemisk behandling. Sedan dess har läkemedlet undersökts vid andra KRAS G12C-positiva sjukdomar, inklusive pankreascancer.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson