- först med nyheter om medicin

Två studier: Ny cancermedicin är inte alltid värd extraomkostnader

ESMO: Även om läkemedelsbolag har lagt miljarder kronor på ett nytt läkemedel ger många nya cancerläkemedel bara ett litet värde för patienterna jämfört med standardbehandling och är därmed sällan värda de extra kostnaderna.

Det fastslår två studier som har undersökt sammanhanget mellan klinisk fördel och prissättning i Europa och USA.

Undersökningarna, som bägge presenteras på ESMO 2019, har tittat på om läkemedel mot solida tumörer som blev infört de senaste 10–15 år var kopplade till kliniska fördelar såsom överlevnad, livskvalitet och/eller behandlingskomplikationer versus standardbehandling. Den ena studien (Abstract 1629O) är fransk och konkluderar att även om det sågs en förbindelse mellan omkostnader och mervärde var den svag.

"De flesta av de undersökta nya cancerläkemedlen hade lågt mervärde så läkare och patienter bör inte anta att bara för att ett läkemedel är nytt är det bättre,” säger medförfattaren på studiet Marc Rodwin från Law School, Suffolk University, Boston, USA, i en pressmeddelande.

I studien hade nästan hälften av de ​​nya läkemedel som blev godkända i Europa mellan 2004–2017 för behandling av solida tumörer, poäng med lågt mervärde på ESMO Magnitude of Clinical Benefit Scale (ESMO-MCBS) och över två tredjedelar hade lågt mervärde på ASMR-skalan, som används av franska läkemedelsmyndigheter. I genomsnitt var meromkostnaderna för de nya läkemedlen 2,525 € (knappt 19,000 kr.) per månad i förhållande till jämförelseläkemedlen för samma cancerform.

I en annan undersökning (Abstract 1631PD_PR) av läkemedel som blev godkända för behandling av solida tumörer i fyra europeiska länder och USA i perioden 2009–2017, fanns det inget samband mellan läkemedelsomkostnader och klinisk fördel uppmätt vid ESMO-MCBS och American Society of Clinical Oncology Value Framework (ASCO- VF). Totalt sett var medelpriserna för cancerläkemedel i Europa under hälften av de ​​amerikanska priserna. Den genomsnittliga månadsomkostnaden för läkemedel med låga fördelar på ESMO-MCBS varierade från 4,361–5,273 $ (cirka 30 000 - 36 000 kr.) i de europeiska länderna jämfört med 12,436 $ (knappt 85,000 kr.) i USA.

”Läkemedelsomkostnaderna var inte förenade med klinisk fördel i några av ​​de länder vi tittade på. Till exempel hade några av de dyrare läkemedlen för prostata- och lungcancer i Schweiz lägre ESMO-MCBS-poäng medan billigare medicin hade högre poäng. Det är viktigt att läkemedelsprissättningen anpassas det kliniska värdet och att våra begränsade resurser används på innovativa läkemedel som ger förbättrade resultat,” säger medförfattaren på studien professor Kerstin Vokinger från Zürich Universitet i Schweiz, som är tillhör Harvard Medical School, USA.

Barbara Kiesewetter från universitet i Wien, Österrike och medlem av ESMO-MCBS Working Group, menar att den nya forskningen understryker den växande betydelsen av ESMO-MCBS i klinisk praxis i Europa i förhållande till att hjälpa läkare och patienter i diskussioner och beslut om behandling.

”ESMO-MCBS är mycket lätt att använda och vem som helst kan gå online för att kontrollera antalet cancerläkemedel och förstå de faktorer som används till att klassificera den kliniska fördelen med läkemedel. Det är mycket viktigt att ha denna validerade poäng inte bara för daglig beslutstagning men också för att påverka beslut om refusion och reducera olika behandlingar,” säger Barbara Kiesewetter och lägger till:

”Omkostnader är en av huvudorsakerna till att patienter nekas tillgång till de nyare cancerläkemedlen och vi kan använda ESMO-MCBS för att tydligt demonstrera vilka läkemedel som ger störst fördel för patienterna. Genom att visa vilka läkemedel som mest sannolikt är värda att ha ett högre pris kan vi förhoppningsvis förbättra tillgången till läkemedel med störst värde så patienter får standardiserad, optimal behandling oavsett var de bor.”

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn