Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Adjuvant Opdivo/Yervoy förbättrar inte RFS hos patienter med framskridet melanom

Adjuvant behandling med Opdivo (nivolumab), plus Yervoy (ipilimumab), förbättrar inte tid till första skov (RFS) hos patienter med stadium IIIB-B eller IV melanom, jämfört med enbart nivolumab. 

Detta visar data från fas III-studien CheckMate 915. I studien randomiserades 1 833 patienter med komplett resekterade stadium IIIB-D eller IV melanom 1:1 till adjuvant nivolumab 240 mg varannan vecka, plus ipilimumab 1 mg/kg var sjätte vecka, eller enbart nivolumab 480 mg var fjärde vecka. Båda armarna fick den adjuvanta behandlingen i ett år eller mer. Resultaten visar att tillägg av ipilimumab till nivolumab inte förbättrade RFS.

Efter en uppföljningsperiod på minimum 23,7 månader fanns det således ingen signifikant skillnad i RFS för de två armarna, varken i den totala populationen (HR=0,92; 95% KI: 0,77-1,09; P=0,269) eller i gruppen patienter vars tumörer hade PD-L1-uttryck <1 procent (HR= 0,91; 95% KI: 0,73–1,14). 24-månaders RFS-frekvens var 64,6 procent i kombinationsarmen och 63,2 procent i monoarmen.

Data visar att säkerheten och tolerabiliteten för båda behandlingarna överensstämde med vad som har setts i tidigare studier. Behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3 och 4 registrerades hos 32,6 procent av patienterna i kombinationsarmen och hos 12,8 procent av patienterna i monoarmen. Den hälsorelaterade livskvaliteten var jämförbar mellan de två armarna och inga kliniskt betydelsefulla förändringar i denna parameter från baslinjen registrerades. 

Behov av fler adjuvansstudier

Tidigare studier har visat att patienter med komplett resekterade stadium IIIB-D eller IV melanom har nytta av både nivolumab och ipilimumab som adjuvans. CheckMate 915 utformades för att undersöka om de två checkpoint-hämmarna var säkra att ges tillsammans, samt om kombinationen skulle öka effekten ytterligare. Att studiens resultat var negativa bekräftar nivolumab som adjuvant standardbehandling för patienter med komplett resekterade stadium IIIB-D eller IV melanom. 

I abstraktet skriver forskarna bakom CheckMate 915 att adjuvant kombinationsbehandling för denna patientgrupp bör undersökas vidare. I en medföljande editorial framhävs behovet av att optimera dosen och doseringsschemat för ipilimumab som adjuvant monoterapi, särskilt i kombination med en anti-PD1:

"Den kumulativa induktionsdosen av ipilimumab som användes i denna studie var för låg, vilket verkar ha påverkat de potentiella fördelarna med kombinationsbehandling negativt. Dessa resultat väcker också frågor om dosering av ipilimumab vid andra cancerformer där läkemedlet ges med mer än tre veckors intervall, som t.ex. vid icke-småcellig lungcancer och mesoteliom.”

 

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson