Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Cancervaccin tillsammans med immunterapi visar effekt mot malignt melanom

Kombinationen av ett personligt anpassat cancervaccin (kallat mRNA-4157/V940) och immunterapi minskar risken för återfall eller död hos patienter med malignt melanom. 

Det visar resultat från fas II-studien KEYNOTE-942, som involverade 157 patienter med stadium III/IV malignt melanom vars tumörer avlägsnats kirurgiskt innan de behandlades med antingen det personliga cancervaccinet i kombination med PD1-hämmaren Keytruda (pembrolizumab) eller enbart Keytruda med syftet att fördröja återfall av sjukdomen. 

Vaccinet är baserat på mRNA-teknik, som även används i covid-19-vacciner, och görs på basis av prover av den enskilda patientens tumörer och friska vävnader. Efter att ha analyserat proverna för att avkoda deras genetiska sekvens och isolera muterade proteiner som endast är associerade med cancern, används denna information för att designa ett skräddarsytt cancervaccin. När vaccinet injiceras i en patient fungerar patientens celler som en "produktionsfabrik", som producerar perfekta kopior av de mutationer som immunsystemet kan känna igen och förstöra.

Resultaten från KEYNOTE-942 visar att kombinationen av det personliga cancervaccinet och Keytruda minskade risken för återfall eller död hos patienter med malignt melanom med 44 procent (riskkvot: 0,56) jämfört med enbart Keytruda. Resultatet ansågs vara en statistiskt signifikant och kliniskt meningsfull förbättring. 

Kombinationen var generellt säker efter ett års behandling. Allvarliga läkemedelsrelaterade biverkningar förekom hos 14,4 procent av patienterna som fick kombinationen, jämfört med 10 procent som fick enbart Keytruda.

I dagsläget kan det personanpassade vaccinet tillverkas på cirka åtta veckor, men Moderna, som står bakom vaccinet, hoppas kunna halvera framställningstiden. En fas III-studie angående malignt melanom kommer att inledas 2023 och planen är att vaccinet även ska testas i samband med bland annat lungcancer, urinblåsecancer och vissa typer av bröstcancer.

BioNTech har även flera försök på gång med ett mRNA-cancervaccin, bland annat ett samarbete med Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, som testar ett personligt vaccin i kombination med PD-L1-hämmaren Tecentriq (atezolizumab) hos patienter med bukspottkörtelcancer. Gritstone testar ett personligt, självförstärkande mRNA-vaccin i kombination med immunterapierna Opdivo (nivolumab) och Yervoy (ipilimumab) hos patienter med framskridna solida tumörer.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson