Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Nya data talar för den lägsta dosen av Enhertu vid metastaserande NSCLC

Enhertu (trastuzumab deruxtecan, T-DXd) ger kliniskt meningsfulla svar vid båda doserna som testades i DESTINY-Lung02-studien, som inkluderade patienter med tidigare behandlad metastaserad HER2-muterad icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Baserat på toxicitetsprofilen gynnas den lägsta dosen.

Fas II-studien DESTINY-Lung02 syftade till att undersöka T-DXd vid två doser, 5,4 mg/kg och 6,4 mg/kg en gång var tredje vecka hos patienter med HER2-muterad metastatisk NSCLC som tidigare hade behandlats med platinainnehållande kemoterapi. Totalt 152 patienter randomiserades 2:1 till T-DXd 5,4 mg/kg eller T-DXd 6,4 mg/kg en gång var tredje vecka. Det primära effektmåttet var objektiv svarsfrekvens (ORR).

Vid data cutoff för december 2022 var medianlängden för uppföljningen 11,5 månader (intervall 1,1–20,6) med 5,4 mg/kg och 11,8 månader (intervall, 0,6–21,0 ) med 6,4 mg/kg. Resultaten visar att ORR var 49 procent (95 % CI, 39,0-59,1) i lågdosarmen och 56 procent (95 % CI, 41,3-70,0) i högdosarmen. Mediansvartiden var 16,8 månader (95 % KI 6,4 till ej uppskattningsbar [NE]) respektive NE (95 % KI, 8,3 till NE). Den genomsnittliga behandlingstiden var 7,7 månader (intervall 0,7-20,8) i lågdosarmen och 8,3 månader (intervall 0,7-20,3) i högdosarmen.

Behandlingsrelaterade biverkningar av grad ≥3 inträffade hos 39 av 101 patienter (38,6 procent) som fick 5,4 mg/kg Enhertu. I den andra gruppen gällde detta 29 av 50 patienter (58 procent). 13 av 101 patienter (12,9 procent) respektive 14 av 50 (28 procent) patienter hade T-DXd-relaterad interstitiell lungsjukdom (två procent grad ≥ 3 i varje arm).

Studien drar slutsatsen att säkerhetsprofilen – som generellt bedöms som acceptabel och hanterbar – gynnar T-DXd 5,4 mg/kg.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson