Skip to main content

- först med nyheter om medicin

NT-rådet rekommenderar Opdivo för matstrupscancer

Opdivo (nivolumab) bör användas vid adjuvant behandling av vuxna med matstrupscancer eller cancer i gastroesofageala övergången som har kvarstående mikroskopisk sjukdom efter tidigare neoadjuvant kemoradioterapi.

Det skriver NT-rådet i sin rekommendation.

Rekommendationen baseras på sjukdomsfri överlevnad (DFS) från en randomiserad fas 3-studie där Opdivo jämfördes med enbart uppföljning hos patienter med kvarvarande mikroskopisk sjukdom, efter att först fått neoadjuvant kemoradioterapi följt av kirurgisk resektion.

Studien visade en statistiskt signifikant förbättring och en fördubblad DFS jämfört med ingen adjuvant behandling. Inom ramen för regionernas samverkansmodell för läkemedel har nationell upphandling genomförts för Opdivo. 

Avtalet innebär att regionerna får en del av kostnaden återbetald. 

NT-rådet skriver:

  • Tillståndets svårighetsgrad är hög.
  • Tillståndet är vanligt.
  • Åtgärdens effektstorlek är måttlig.
  • Osäkerheten i det vetenskapliga underlaget är måttlig.
  • Osäkerheten i den hälsoekonomiska värderingen är måttlig.

En sammanvägd bedömning av ovanstående faktorer gör att Opdivo kan betraktas som kostnadseffektivt, skriver rådet.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson