Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Könsskillnader i screening för tarmcancer kan minskas

En anpassning efter kön i screeningmetoder för tarmcancer kan utjämna könsskillnader i screeningprestanda, föreslår en finsk pilotstudie.

Resultaten publiceras i tidskriften BMJ Open och visar på en förbättrad screeningprestanda om skärningspunkten, när det fekala immunkemiska testet (FIT) är positiv, justeras efter kön.

Resultaten kommer från en pilotstudie som pågått sedan 2019. Studien är en föregångare till ett nationellt screeningprogram i Finland som ska starta 2022.

Tidigare studier av screening för tarmcancer har visat att män gynnas mer av screening vid tarmcancer än kvinnor. Därför har de finländska forskarna tänkt att skärningspunkten vid positivt FIT-testet, bör vara annorlunda för de båda könen, så att testet är mer sensitivt för kvinnor än för män. Detta har hittills utjämnat resultatet mellan de båda könen.

- Man kan förvänta sig att det finns fler adenom och cancer hos män än hos kvinnor, eftersom män har en högre grad av cancerdetektering, säger chefen för screening vid finska cancerregistret, Tytti Sarkeala i ett pressmeddelande.

- I våra resultat minskade skillnaden i upptäckt cancer och tid till remiss, men screening fungerade inte optimalt för män så skärningspunkten sänktes 2020. Vår studie tyder på att FIT-screening möjligtvis fungerar bättre än gFOBT-screening för alla kön.

Tidigare screening för tarmcancer i Finland utfördes i en forskningsmiljö med guaiac fekalt ockult blodprov (gFOBT). FIT-testet är dock den mest använda screeningmetoden i Europa.

- Skillnaden mellan FIT- och gFOBT-screening är att FIT registrerar humant blod, vilket betyder att inga dietbegränsningar krävs före screeningtestet, säger Tytti Sarkeala.

Hon fortsätter:

- Dessutom kräver FIT-testet bara en provtagning och är enkelt att ta."

Finländare deltar aktivt i screening för kolorektal cancer

Studien belyser utformningen av Finlands screeningprogram för tarmcancer och resultaten från det första pilotåret. Enkel screening för tarmcancer i hemmet har mottagits mycket positivt av finländarna, där det genomsnittliga screeningdeltagandet steg till 79% under första året.

- Kvinnor är uppenbarligen mer angelägna än män att returnera screeningtestet. Under det första screeningåret var deltagandet 83% för kvinnor och 75% för män, säger Tytti Sarkeala.

Vid screening för tarmcancer skickades det två påminnelser efter det första inbjudningsbrevet ifall den inbjudne inte hade returnerat provet. Två påminnelserundor medförde att det totala deltagandet förbättrades markant, från 54 till 79%.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson