Skip to main content

- först med nyheter om medicin

DA-EPOCH-R ger färre transfusioner och sjukhusvårdsdagar vid Burkitt lymfom

EHA: Patienter med högrisk Burkitt lymfom (BL) som behandlats med DA-EPOCH-R kemoterapiregim har jämförbar överlevnad men färre infektionskomplikationer, transfusioner och sjukhusvårdsdagar än patienter som behandlats med R-CODOX-M/R-kemoterapiregimen IVAC.

Detta visar de första resultaten från en randomiserad multicenterstudie, som valdes ut till EHA-kongressens Late Breaking Session söndagen den 12 juni.

studien randomiserades 84 patienter med nydiagnostiserad högrisk BL till att få antingen två serier av R-CODOX-M/R-IVAC (rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, metotrexat), eller sex serier av DA-EPOCH-R (dosjusterad etoposid, prednison, vinkristin, cyklofosfamid, doxorubicin, rituximab). Alla patienter fick intratekal CNS-profylax. Den genomsnittliga uppföljningen var 19,1 månader.

Resultaten visade att hälften så många av patienterna som fick DA-EPOCH-R (arm B) avbröt behandlingen jämfört med de som fick R-CODOX-M/R-IVAC (arm A). I arm A avbröt 21 procent (9 av 43) behandlingen, fyra på grund av hög toxicitet, tre av sjukdomsprogression, en på grund av avslag och två av död (en av BL, en av sepsis). I arm B avbröt 10 procent (4 av 41) behandlingen. Ingen av patienterna rapporterade att de avbröt behandlingen på grund av hög toxicitet. Tre av fallen involverade sjukdomsprogression medan en patient dog till följd av covid-19.

I arm A upplevde 79 procent av patienterna biverkningar av grad 3–5 (en grad 5: sepsis) och 30 allvarliga biverkningar (SAE) rapporterades hos 21 patienter. I arm B upplevde 73 procent av patienterna biverkningar av grad 3–5 (en grad 5: COVID-19) och 28 SAE rapporterades hos totalt 20 patienter. De vanligaste SAE var infektionskomplikationer (infektioner och febril neutropeni), 73 procent av SAE i arm A och 46 procent av SAE i arm B.

I arm A fick patienterna i genomsnitt två blodplättstransfusioner och fem transfusioner med röda blodkroppar. I arm B fick inga patienter blodplättstransfusioner, medan en patient fick transfusion med röda blodkroppar. I arm A var patienterna inlagda på sjukhus i genomsnitt 46 nätter mot 25 nätter i arm B.

Ungefär två tredjedelar av patienterna i båda grupperna (65 procent i arm A, 66 procent i arm B) uppnådde komplett metabolisk remission (CMR). Den preliminära överlevnadsanalysen visade också jämförbara estimerade tvåårsfrekvenser för total överlevnad (OS) på 75 procent i arm A, respektive 76 procent i arm B.

För att bekräfta studiens hypotes behövdes ytterligare 260 patienter, men på grund av bristande finansiering och svårigheter att få ihop en samarbetsgrupp avslutades studien i förtid.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson