Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Capivasertib ger efterlängtat framsteg mot avancerad HER2-negativ bröstcancer

SABCS: Genom att addera AKT-hämmaren Capivasertib till behandlingar med Fulvestrant fördubblas den progressionsfri överlevnad hos patienter med avancerad hormonreceptorpositiv (HR-positiva) HER2-negativa bröstcancer. Det här är en viktig studie, säger överläkare Barbro Linderholm.

– Vi vet inte idag vad vi ska göra när patienter progredierat efter en endokrin behandling, och därför är det här en viktig studie, säger Barbro Linderholm, överläkare och docent vid onkologkliniken vid Sahlgrenska sjukhuset. 

Resultaten stammar från fas III-studien CAPItello-291 som presenterades på San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS 2022.

Idag behandlas patienter med HR-positiv, HER2-negativ bröstcancer i första hand med endokrin terapi - såsom aromatashämmare, som blockerar produktionen av östrogen - tillsammans med en CDK4/6-hämmare, som stoppar cellcykeln.  Problemet är att de flesta tumörer med tiden utvecklar resistens mot dessa terapier, och att alternativen därefter har varit få.

– Därför är nya behandlingsalternativ för dessa patienter av stort intresse. 

I studien fick 355 patienter capivasertib plus fulvestrant medan 353 patienter fick placebo tillsammans med fulvestrant.

Fördubblad progressionsfri överlevnad

De patienter som behandlades med capivasertib plus fulvestrant hade en medianprogressionsfri överlevnad på 7,2 månader, jämfört med 3,6 månader hos patienter som behandlades med placebo plus fulvestrant.

Den objektiva svarsfrekvensen var 22,9 procent bland patienter som behandlades med capivasertib plus fulvestrant, jämfört med 12,2 procent för patienter som behandlades med placebo plus fulvestrant. Av de patienter som tilldelats behandling hade 41 procent en tumör med en AKT1-, PTEN- eller PIK3CA-mutation.

För dem som behandlats med capivasertib plus fulvestrant var medianen progressionsfri överlevnad 7,3 månader och den objektiva svarsfrekvensen var 28,8 procent. De patienter som i stället behandlades med placebo plus fulvestrant hade en median progressionsfri överlevnad på 3,1 månader och den objektiva svarsfrekvensen var 9,7 procent. 

– Det här är en stor patientgrupp och därför är den information vi får från studien efterlängtad. Det ger oss dels en höggradig evidens för vad vi ska göra när patienter progredierar efter en endokrin behandling, dels ger det oss en möjlighet att skjuta en cytostatikabehandling framåt i tiden. Men mest imponerande är att den progressionsfria överlevnaden har fördubblats, säger Barbro Linderholm.

Hanterbara biverkningar

De vanligaste biverkningarna av grad 3 eller högre bland patienter som behandlades med capivasertib plus fulvestrant var utslag (12,1 procent), diarré (9,3 procent) och hyperglykemi (2,3 procent). Frekvensen av avbrott på grund av biverkningar var 13 procent bland patienter som fick capivasertib plus fulvestrant och 2,3 procent bland patienter som fick placebo plus fulvestrant.

–  Det är biverkningar som är fullt hanterbara. Däremot kan jag tycka att kontrollarmen är lite svag eftersom de inte har inkluderat patienter som har fått cytostatika.  Men det är ingen allvarlig invändning eftersom det är just cytostatikabehandlingar vi vill slippa, eller åtminstone skjuta framåt i tid, säger Barbro Linderholm. 

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson