- först med nyheter om medicin

Oenighet om screening för lungcancer

Trots att forskarvärlden har tillgång till samma faktaunderlag finns stora skillnader i synen på värdet av screening för att hitta lungcancer. Minskad överlevnad hävdar en del, risk för överbehandling menar andra.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn