- först med nyheter om medicin

Överläkare: Glädjande forskningsresultat för Lumykras mot KRAS-muterad NSCLC

ESMO: För första gången finns det nu fas 3-studie evidens för att en KRAS-hämmar ökar progressionsfri överlevnad för patienter som har KRAS G12C-muterad avancerad NSCLC jämfört med docetaxel. Överläkare räknar med att Lumykras (sotorasib) kommer att få stor acceptans Sverige.

Uppdaterade data från ADAURA: Fortsatt förbättring av DFS för Tagrisso efter två års uppföljning

ESMO: Patienter med EGFR-muterad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i stadium IB-IIIA som har fått Tagrisso (osimertinib) efter fullständig tumörresektion och adjuvant kemoterapi fortsätter att ha en fördel för den sjukdomsfria överlevnaden efter två års uppföljning jämfört med patienter som har fått placebo.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn