- först med nyheter om medicin

FDA snabbutvärderar Tagrisso vid tidig lungcancer

FDA tidigarelägger utvärderingen av Tagrisso (osimertinib) som behandling till patienter i ett tidigt stadie av icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med EGFR-mutationer, som genomgått botande kirurgi.

Nivolumab effektivt mot lungsäckscancer över tid

Treårsresultat från en studie på patienter med metastaserande eller avancerad lungsäckscancer som behandlats med Opdivo (nivolumab) efter kemoterapi visar att behandlingen ger långvarig sjukdomskontroll hos majoriteten av patienterna och en av fyra patienter uppnår ett objektivt svar på behandlingen.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn