- först med nyheter om medicin

KRAS-hämmare visar återigen lovande effekt vid lungcancer

Sotorasib, en KRAS-hämmare, visar behandlingseffekt mot icke-småcellig lungcancer som bär på en vanlig KRAS-mutation – den här gången i en fas II-studie. ”Det här är roligt av flera skäl”, kommenterar svensk onkolog.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn