Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Nya riktlinjer ska förebygga hjärtkomplikationer hos barn med cancer

De första riktlinjerna vid hjärtkomplikationer hos barn i cancerbehandling kommer att förebygga komplikationer och leda till bättre behandling. Hjärtkomplikationer är en av de vanligaste dödsorsakerna hos barn som överlever cancer och cancerbehandlingen är ofta orsaken till hjärtproblemen.

De nya riktlinjerna, offentliggjorda i JACC:Advances, omfattar bedömning, screening och uppföljning av hjärt-kärlsjukdomar för pediatriska patienter som får cancerbehandling med nya molekylära terapier, immunterapi, kemoterapi och strålbehandling. I riktlinjerna har en expertgrupp, ledd av forskare från Murdoch Children's Research Institute i Melbourne, Australien, bland annat definierat en högriskgrupp som bör få en hjärtundersökning. Gruppen har också standardiserat procedurer för screening och monitorering under behandling. 

– Framgången med nya cancerläkemedel har också ökat risken för hjärtrelaterade biverkningar som uppstår tidigt under behandlingen, ibland inom några dagar. Detta motiverar närmare och tidigare monitorering av hjärtkomplikationer, påpekar Murdoch Children's Associate Professor Rachel Conyers. 

– De senaste framstegen inom behandling av barncancer har resulterat i överlevnadssiffror på mer än 80 procent. Att minska förekomsten av allvarliga biverkningar hos överlevande är fortfarande ett viktigt och väsentligt fokus och förebyggande åtgärder är nyckeln. Hjärtkomplikationer är en ledande dödsorsak för överlevande av barncancer, näst efter återfall av cancer. Moderna behandlingar, inklusive precisionsmedicin, har ökat antalet behandlingar som kan orsaka hjärtproblem, säger Rachel Conyers till EurekAlert!

– Överlevande av barncancer löper 15 gånger större risk att få hjärtsvikt och åtta gånger större risk att drabbas av hjärtsjukdom än befolkningen i allmänhet. Riktlinjerna kommer att hjälpa läkare att avsevärt minska behandlingarnas skadliga effekter, säger Rachel Conyers. 

–  Riktlinjerna är ett stort framsteg inom det kardio-onkologiska området där det tidigare inte funnits fastlagda metoder för övervakning eller uppföljning av pediatriska patienter under behandling, trots att nya läkemedel tidigt kan orsaka hjärtkomplikationer såsom högt blodtryck, onormala hjärtslag och hjärtsvikt, säger hon.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson