Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Tillägg av pembrolizumab ökar PFS vid livmodercancer i sent stadium

Keytruda (pembrolizumab) plus standardkemoterapi följt av underhåll med immunterapi förlänger den progressionsfria överlevnaden (PFS) hos patienter med framskriden eller återkommande livmodercancer.

Det visar en ny fas III-studie med namnet NRG-GY018, som presenterades vid vid Society of Gynecologic Oncologys årsmöte (25-28 mars i Florida, USA).

Tillägget av pembrolizumab resulterade i en 70 procent lägre risk för sjukdomsprogression eller död vid missmatch reparationsdeficienta tumörer (dMMR) jämfört med placebogruppen som fick kombinationskemoterapi. För gruppen med missmatch repair-proficienta (pMMR) tumörer var risken 46 procent lägre. Dessutom var median-PFS i pMMR-kohorten 13,1 månader med pembrolizumab och 8,7 månader med placebo (HR 0,54; 95 % KI 0,41 till 0,71; p < 0,001).

Data tyder på att införandet av checkpoint-hämmare i förstalinjesbehandlingen av patienter med framskriden eller återkommande endometriecancer resulterar i förbättrade resultat, oavsett MMR-status eller histologi.

Studien randomiserade 816 patienter med framskriden eller återkommande livmodercancer att få pembrolizumab eller placebo tillsammans med kombinationskemoterapi (paklitaxel plus karboplatin). Tidigare adjuvant kemoterapi var tillåten om patienten varit behandlingsfri i minst 12 månader.  

Tidig skillnad i effekt

Enligt studiens författare skilde sig effektkurvorna i de två MMR-kohorterna tidigt i behandlingsförloppet och skillnaden bibehölls under hela utvärderingsperioden. Fördelen observerades i de flesta undergrupper, inklusive patienter som tidigare fått adjuvant kemoterapi eller strålbehandling och bland de med mindre vanliga histologiska subtyper. 

Frågan är därför om pembrolizumab plus kemoterapi är mer effektivt än pembrolizumab monoterapi hos patienter med nydiagnostiserad, framskriden eller återkommande dMMR endometriecancer.

Biverkningsprofilen var som förväntat och i linje med tidigare studier av pembrolizumab vid livmodercancer. 

Studien genomfördes med medel från US National Cancer Institute (NCI) och läkemedelsföretaget MSD. Resultaten publiceras i New England Journal of Medicine. 

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson