Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Ny KRAS-hämmare i kombination med cetuximab visar lovande resultat vid kolorektal cancer

ESMO: Kombinationen av cetuximab med den experimentella KRAS12C-hämmaren D-1553 visar signifikant effekt och en total svarsfrekvens på över 50 procent hos patienter med KRAS G12C-muterad kolorektal cancer (CRC).

Det visar nya fas II-resultat som presenterades vid den europeiska kongressen ESMO 2023 (abstrakt #550O). Den pågående studien har visat en total svarsfrekvens på 51,7 procent hos patienter, och de flesta studiedeltagare upplevde endast milda biverkningar av behandlingen.

Studien involverade 29 patienter med metastaserande CRC som hade utvecklats med standardbehandling. Patienterna behandlades med kombinerad D-1553 och cetuximab. Alla de inkluderade patienterna hade KRAS G12C-mutationer och hade inte tidigare fått KRAS G12C-riktad behandling.

Resultatet visade att:

  • 69 procent av deltagarna var fortfarande i behandling vid tidpunkten för data cutoff.
  • Det preliminära totala svaret på behandlingen var 51,7 procent (15 av 29 patienter).
  • Sjukdomskontrollgraden var 93,1 procent.
  • Patienterna uppnådde en medianprogressionsfri överlevnad på 7,56 månader.

Alla patienter upplevde behandlingsrelaterade biverkningar, men de flesta var milda. De vanligaste biverkningarna var hudutslag, förhöjd ASAT, förhöjd ALAT och paronyki. Allvarliga biverkningar (grad 3-4) registrerades hos 10,3 procent av patienterna, och alla byttes till cetuximab. Ingen hade dödliga biverkningar (grad 5).

Sammanfattningsvis dras slutsatsen att kombinationen av D-1553 och cetuximab ger en förbättrad svarsfrekvens jämfört med att använda enbart D-1553 och visar lovande frekvenser som behandling för hårt behandlade CRC-patienter.

 

ESMO

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson