Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Bispecifik antikropp visar lovande aktivitet vid metastaserande lungcancer

Den bispecifika anti-TIGIT/anti-PD-1-antikroppen AZD2936 har en acceptabel säkerhetsprofil och visar preliminär antitumöraktivitet bland patienter med tidigare behandlad metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Det visar den första datan från ARTEMIDE-01-studien.

De nya uppgifterna från studien presenterades vid det amerikanska onkologisällskapet ASCO's årsmöte tidigare denna månad. Datan gäller ARTEMIDE-01-studien del A och del B.

ARTEMIDE-01 är en öppen fas I/II multicenterstudie som inkluderar patienter med avancerad NSCLC som tidigare har fått checkpoint-inhibitorbehandling och har en PD-L1-tumörproportionspoäng på minst en procent. I del A av studien (doseskaleringsdelen) behandlades patienter med doser på 70-1500 mg intravenöst var tredje vecka, medan i del B utvärderades den rekommenderade fas II-dosen (RP2D).

De nya uppgifterna inkluderar 80 patienter (48 från del A och 32 från del B). 62,5 procent av patienterna var män och medelåldern var 63,5 år. 72,5 procent av deltagarna hade adenokarcinom, medan 23,8 procent hade skivepitelcancer. Majoriteten (96,3 procent) hade metastaserad sjukdom och 22,5 procent hade hjärnmetastaser. Patienterna hade i genomsnitt fått två tidigare behandlingsregimer och den genomsnittliga behandlingen var 11 veckor.

Data visar att AZD2936 tolererades väl utan någon dosbegränsande toxicitet. Totalt hade 46,3 procent av patienterna behandlingsrelaterade biverkningar; alla var klass 1-3. De vanligaste var klåda, hudutslag och ökat lipas. Allvarliga biverkningar inträffade hos tre patienter (3,8 procent) och relaterade till störningar i immunförsvaret, akut hepatit respektive trötthet.

Studien visar att den systemiska exponeringen av AZD2936 ökade på ett nästan dosproportionellt sätt. Vid doser ≥210 mg uppnådde ~90 procent PD-1- och TIGIT-receptorockupation (RO) i perifera T-celler. RP2D fastställdes till 750 mg var tredje vecka baserat på data för säkerhet, preliminär effekt, farmakokinetik/farmakodynamik och en modellanalys som förutsäger intratumoral RO.

Bland de 76 utvärderbara patienterna hade tre ett partiellt svar och 30 hade stabil sjukdom. Tid till svar var 1,9-4,0 månader och svarstiden var 2,1-6,4 månader.

Flera studier pågår för närvarande på AZD2936 på checkpoint-inhibitor-naiva NSCLC-patienter, inklusive en randomiserad dosoptimeringsstudie.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson