Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Överläkare om SWOG S1826: Det är goda nyheter for patienter med avancerat HL - speciellt för äldre

Ingrid Glimelius

Nyinsjuknade patienter med avancerat stadium av Hodgkins lymfom förbättrar progressionsfri överlevnad med behandling med Opdivo (nivolumab) i kombination med cytostatika, (N)AVD, jämfört med brentuximab vedotin i kombination med cytostatika, (BV)AVD. Det är goda nyheter – speciellt för äldre patienter, säger överläkare i onkologi Ingrid Glimelius.

Det visar en randomiserad studie, SWOG S1826, som presenterades vid American Society of Clinical Oncology’s (ASCO) årligt möte.

– Det här är goda nyheter, speciellt äldre patienter. Äldre kan få en stor fördel av behandling med (N)AVD i första linjen, säger Ingrid Glimelius, professor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi på Uppsala Universitet och överläkare i onkologi.

Dödligheten i Hodgkins lymfom är högre bland äldre än bland yngre. Unga patienter med avancerad sjukdom kan genomgå effektiva cytostatikabehandlingar (eskalerad BEACOPP eller eskalerad BEACOPDac) men dessa intensiva behandlingar är för påfrestande för patienter över 60 år och kan därför inte användas.

Goda nyheter för äldre

I Sverige används idag nivolumab och brentuximab vedotin främst vid återfall vid Hodgkins lymfom. SWOG S1826 som gjorts vid City of Hope National Medical Centre har däremot utvärderat effekten av dessa läkemedel tillsammans med cytostatikakombinationen AVD för nydiagnosticerade patienter i stadie 3-4 av sjukdomen. Studien pågick mellan september 2019 -– maj 2022 och omfattade 994 patienter äldre än 12 år. Medianåldern var 27 år. (12-83 år). 489 patienter ingick i (N)AVD gruppen, jämfört med 487 i (BV)AVD. Båda grupperna fick behandling i sex cykler/månader, och gruppen som fick (BV)AVD gavs också neutropeniprofylax. Vid en uppföljning efter i median 12.1 månad var överlevnaden 94 procent för (N)AVD gruppen, kontra 86 procent för (BV)AVD.

– Det är en bra ökning med USA-mått mätt där man har brentuximab vedotin och AVD som standardbehandling. I Sverige och Europa använder vi med goda resultat kraftfullare cytostatika till unga patienter, så här är studien inte en sådan sensation. Däremot är den ökade progressionsfria överlevnaden goda nyheter för den äldre patientgruppen. Jag skulle gärna behandla äldre baserat på studiens resultat. Förutsättningen är naturligtvis att den godkänns som första linjebehandling av myndigheterna, säger Ingrid Glimelius.

Ingrid Glimelius efterlyser fler studier i kombination med den cytostatika som används i Europa, exempelvis BEACOPP-varianter. Under International Conferece of Malignant Lymphoma i Lugano 13-17 juni kommer resultatet från en långtidsstudie där intensivbehandlingarna med BrECADD och BEACOPP jämförs att redovisas.

En viss osäkerhet runt data

Fyra dödsfall noterades i (N)AVD gruppen, tre på grund av biverkningar, mot elva i (BV)AVD gruppen, sju på grund av biverkningar. Behandlingen med (BV)AVD hade en högre andel immunologiska biverkningar som perifer neutropeni, medan hypo/hypothyreos var vanligare efter (N)AVD. Få immunologiska biverkningar observerades dock i denna grupp.

– PD1-hämmare som nivolumab ger immunhämmande biverkningar men färre neurologiska. Det är en viss osäkerhet runt data eftersom studien bara mäter progressionsfri överlevnad efter ett år. Vi vet inte hur det ser ut efter tre eller fem år, och inte heller eventuella senare biverkningar, men resultatet är ändå väldigt attraktivt. På sikt kanske immunterapi kan ersätta behovet av strålning och cytostatika. Det här är en bit på vägen, säger Ingrid Glimelius.

Hodgkins lymfom och behandling av sjukdomen

Hodgkins lymfom drabbar omkring 200 personer per år i Sverige. Det finns i alla åldrar med en insjuknandetopp bland unga vuxna och en annan bland personer runt 50 år eller äldre. Prognosen är god men vid återfall är prognosen allvarligare och kräver omfattande behandling.

Körtelfeber är en riskfaktor, och en ökad risk finns även hos hiv-infekterade och organtransplanterade. Ofta finns däremot ingen känd bakomliggande orsak.

Grunden för behandling av Hodgkins lymfom är cytostatika och strålbehandling, i kombination med läkemedel som stärker immunförsvaret. Checkpointhämmare som nivolumab påverkar kroppens eget immunförsvar att attackera tumörcellerna, medan brentuximab vedotin är en antikropp mot cellmembranproteinet CD30 som har en typ av cytostatika bundet till sig. Brentuximab vedotin verkar således också som cytostatika och har inte checkpointhämmarnas mer alternativa verkningsmekanism.

I vissa fall styrs behandlingen av Hodgkins lymfom efter svar från en PET-röntgen i kombination med en skiktröntgen. En PET-röntgen med glukosisotop ger då en bild av tumörernas metaboliska aktivitet. Under en PET-styrd behandling ges under tre månader periodkombinationspreparat med flera cytostatika, BEACOPDac. Om uppföljande röntgen visar att tumörerna försvinner kan behandlingen avslutas. Dessa intensivare cytostatika som används i bland annat Tyskland och Norden och styrs av svaret på PET kan göra att behandlingen pågår hälften så lång tid som behandlingen med AVD.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson