Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Lovande CAR-T-resultat mot aggressivt myelom

ASCO: Janssens CAR-T-behandling JN-4528, riktad mot BCMA, har visat respons hos alla patienter med aggressivt multipel myelom i studien CARTITUDE-1.

Effekten kom tidigt, var djup och varaktig med nio av tio progressionsfria patienter efter nio månader, konstaterar forskarna bakom fas Ib/II-studien som presenteras (Abstract 8505) vid den virtuella ASCO-kongressen 2020 .

Därmed har ytterligare en studie bekräftat CAR-T som en lovande cancerbehandling, i detta fall för patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom (RRMM).

Studien omfattade 29 patienter med RRMM enligt IMWG-kriterierna, och alla hade tidigare behandlats med minst tre andra kombinationsbehandlingar utan tillräcklig effekt, eller var dubbelrefraktära mot en PI och en IMiD och hade fått anti-CD-38-anrikroppsterapi. För att slå ut lymfocyter och T-celler (lymfdepletion), fick patienterna cyclofosfamid 300mg/m+ fludarabin 30mg/m2 under tre dagar. JNJ-4528 (median, 0,73x106 CAR+ viabla T-celler/kg) gavs som en enda infusion.

Cytokinfrisättningssyndromet mättes med Lee et al/2014 och neurotoxicitet med CTCAE, v 5.0 och ASTCT-mätning. Behandlingssvar utvärderades med IMWG-kriterierna.

Den 17 januari i år var medianuppföljningen nio månader, och vid den tidpunkten hade alla patienter fått effekt av behandlingen. 22 patienter (76 procent) hade fullständigt svar (sCRs), sex (21 procent) hade mycket god effekt (VGPRs) och en (3 procent) hade mindre bra respons.

Biverkningsprofilen var hanterbar, vilket tyder på att behandlingen skulle kunna ges inom öppenvård.

Ett bra resultat, men som fortfarande måste bekräftas i en stor klinisk studie, menar Niels Abildgaard, professor vid Odense universitetssjukhus.

”Responsen är bra. Det är patienter som är mycket sjuka; de har alla behandlats med minst tre effektiva standardbehandlingar och är multirefraktära mot kombinationer. Så det är ett bra resultat att alla svarar och det är en god ihållande respons efter sex månader. Men för att det här verkligen ska bli intressant vill vi gärna se att det finns ett mer långvarigt svar. Det här är en riktigt lovande behandling, men vi måste fortfarande se större behandlingsserier och längre uppföljningar, eftersom man erfarenhetsmässigt i andra studier med anti-BCMA CAR-T, har sett att det flesta myelompatienter tappar effekten efter nio till tolv månader”, säger han.

Han är förvånad över att inga större studier med längre uppföljning har rapporterats.

”Nu har vi hört talas om CAR-T vid myelom i fem år, och då är det lite konstigt att det inte har kommit några större studier. Det kan ha flera orsaker och tekniska laboratoriemässiga aspekter kan vara en del av det. Till exempel har flera företag haft svårt med att etablera laboratoriekapacitet för att producera CAR-T-cellerna. Janssen rapporterar fina resultat här, men vi kan fortfarande bara säga att det är en lovande behandling”, säger Niels Abildgaard.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson